Release details

2018-08-10 14:45 CEST
  • Print
  • Share Share
dk

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S: Indfrielse af kapitalinstrumenter

Selskabsmeddelelse nr. 15/2018                                 
Holbæk, den 10. august 2018                                                                 

Indfrielse af kapitalinstrumenter    

Bestyrelsen i Sparekassen Sjælland-Fyn har dags dato truffet beslutning om indfrielse af kapitalinstrumenter for samlet 638 mio. kr. fordelt med 520 mio. kr. hybrid kernekapital og 118 mio. kr. supplerende kapital.  

Indfrielserne sker efter forudgående tilladelse fra Finanstilsynet og er en del af Sparekassen Sjælland-Fyns tidligere udmeldte plan for optimering og fremtidssikring af kapitalstrukturen.

Begge kapitalinstrumenter indfries den 30. oktober 2018, og indfrielserne sker til kurs 100.

Den hybride kernekapital blev udstedt i oktober 2013 og forrentes p.t. med 10,83 % p.a.
Den supplerende kapital blev ligeledes udstedt i oktober 2013 og forrentes p.t. med 8,38 % p.a.

Indfrielserne sker i forlængelse af den i april 2018 gennemførte aktieemission med et nettoprovenu på ca. 437 mio. kr. samt de i juni 2018 gennemførte udstedelser af supplerende kapital 130 mio. kr. og hybrid kernekapital 280 mio. kr. (jf. selskabsmeddelelse nr. 14/2018 af 19. juni 2018)

Omlægningen af den efterstillede kapital medfører samlet set en rentebesparelse i niveauet 35 mio. kr. årligt med fuld effekt fra og med 2019.           

Sparekassen offentliggør halvårsrapport tirsdag den 14. august 2018. 

Med venlig hilsen

Lars Petersson                                                          Thomas Kullegaard
Administrerende direktør                                           Formand          

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf.  53 85 07 70
Investor Relations Manager Jan Justesen, tlf. 59 48 10 47

Administrerende direktør Lars Petersson

HUG#2210343