Release details

2018-08-10 14:30 CEST
  • Print
  • Share Share
fi en

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Hypo-konsernin tammi-kesäkuu 2018

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Hypo-konsernin tammi-kesäkuu 2018

Suomen Hypoteekkiyhdistys

10.8.2018 15:30


Hypo-konsernin tammi-kesäkuu 2018

 

Asuntorahoitukseen erikoistuneen Hypo-konsernin ydinliiketoiminnan kannattavuus jatkoi vahvistumistaan.

Toimitusjohtaja Ari Pauna:

"Omistusasuminen ja oman asunto-osakeyhtiön kunto kiinnostavat kaupunkilaisia edelleen. Luottokantamme nousi lähes 2,4 miljardiin euroon vuosikasvun oltua noin 20 prosenttia. Korkokate ja kilpailukyky jatkavat vahvistumistaan."


  • Korkokate kasvoi 5,8 miljoonaan euroon (4,0 milj. € 1­-6/2017)
  • Järjestämättömät saamiset pysyivät erittäin alhaisella tasolla ollen 0,12 % lainakannasta (0,13 % 30.6.2017)
  • Nettopalkkiotuotot olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,9 milj. € 1-6/2017)
  • Muut tuotot olivat 1,3 miljoonaa euroa (3,1 milj. € 1-6/2017)
  • Täysimääräisenä ensimmäiselle vuosipuoliskolle kirjattu vakausmaksu kasvatti kokonaiskuluja siitä huolimatta, että liiketoimintakuluja leikattiin yli 3 % vuotta aiemmasta tasosta
  • Standardi- ja perusmenetelmällä laskettava ydinvakavaraisuus oli 12,3 % (12,7 % 31.12.2017)


KONSERNIN AVAINLUVUT          
(1000 €) 1-6/2018 1-6/2017 4-6/2018 4-6/2017 2017
           
Korkokate 5 775 3 951 3 070 2 182 8 991
Palkkiotuotot netto 1 938 1 883 1 046 1 051 3 525
Muut tuotot yhteensä 1 313 3 069 281 1 710 5 190
Kulut yhteensä -6 016 -5 769 -2 897 -2 840 -11 055
Liikevoitto 3 009 3 134 1 501 2 104 6 651
           
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 2 388 271 2 035 257 2 388 271 2 035 257 2 212 574
Talletukset 1 627 075 1 293 090 1 627 075 1 293 090 1 540 400
Taseen loppusumma 2 956 543 2 626 808 2 956 543 2 626 808 2 792 489
           
Oman pääoman tuotto % (ROE) 4,3 4,7 4,3 6,3 4,9
Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään, % 12,3 13,2 12,3 13,2 12,7
Kulu-tuotto -suhde, % 66,4 64,9 65,1 57,6 62,5
Järjestämättömät saamiset, % lainakannasta 0,12 0,13 0,12 0,13 0,14
Luototusaste (painotettu LTV-keskiarvo), % 36,4 38,3 36,4 38,3 37,4
Luotot / talletukset, % 146,8 157,4 146,8 157,4 143,6

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Pauna, p. (09) 228 361, 050 353 4690

Riskienhallintajohtaja, toimitusjohtajan sijainen Mikko Huopio p. (09) 228 361, 050 400 2990

Hypo-konsernin osavuosikatsaus on luettavissa kotisivuilta osoitteessa

http://www.hypo.fi/tietoa-hyposta/sijoittajille/taloudelliset-tiedot/

Jakelu:           Nasdaq Helsinki Oy

                      Keskeiset tiedotusvälineet

                      www.hypo.fi

 

Liitteet:           Osavuosikatsaus 1.1.2018 - 30.6.2018


HUG#2210358