Release details

2019-04-12 13:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se fi

Oyj Ahola Transport Abp:n hallituksen kokouksen päätökset 12.4.2019

Oyj Ahola Transport Abp:n hallituksen kokouksen päätökset 12.4.2019

Päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Martti Vähäkangas.

Hallituksen puheenjohtajan valinta
Yhtiön hallitus päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Martti Vähäkangas.

Oyj Ahola Transport Abp
Hallitus

Lisätietoja:
Hans Ahola, Toimitusjohtaja                                          Stefan Kaptens,Talousjohtaja 
Puh. +358 44 4494 000                                                 Puh. + 358 44 4494 024

Hyväksytty neuvonantaja: 
Privanet Securities Oy

Karri Salmi                                                                     Kimmo Lönnmark 
Puh. +358 50 67 540                                                     Puh. +358 50 67 541

HUG#2241426