Release details

2019-04-12 13:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se fi

Oyj Ahola Transport Abp:s beslut från styrelsemötet 12.4.2019

Oyj Ahola Transport Abp:s beslut från styrelsemötet 12.4.2019

Bolagets styrelse har till ordförande valt Martti Vähäkangas.

Styrelsens val av ordförande
Bolagets styrelse har till ordförande valt Martti Vähäkangas.

Oyj Ahola Transport Abp
Styrelsen

Mera information:
Hans Ahola, verkställande direktör                         Stefan Kaptens, ekonomidirektör
Tel. +358 44 4494 000                                               Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser:
Privanet Securities Oy 

Karri Salmi                                                                   Kimmo Lönnmark 
Tel. +358 50 67 540                                                    Tel. +358 50 67 541

HUG#2241427