Release details

2019-04-18 13:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se fi

Oyj Ahola Transport Abp: Niklas Kankkonen har utnämnts till ekonomidirektör

Oyj Ahola Transport Abp: Niklas Kankkonen har utnämnts till ekonomidirektör

Oyj Ahola Transport Abp:s bolagsmeddelande 18. mars 2019 kl. 14:00

Oyj Ahola Transport Abp: Niklas Kankkonen har utnämnts till ekonomidirektör

Niklas Kankkonen (EM,1981) har utnämnts till Oyj Ahola Transport Abp:s ekonomidirektör och medlem i koncernledningsgruppen.

Kankkonen arbetar för närvarande som administrativ direktör på Oy Raisoft Ltd.

Kankkonen tillträder tjänsten inom Oyj Ahola Transport Abp senast 1.6.2019

Mer information:

Hans Ahola, verkställande direktör                         Stefan Kaptens, ekonomidirektör

Tel. +358 20 7475 300                                               Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser

Privanet Securities Oy

Karri Salmi                                                                   Kimmo Lönnmark

Tel. +358 50 67 540                                                    Tel. +358 50 67 541

HUG#2242015