Company details

SalMar ASA

  • Print
  • Share Share
no en

Om SalMar
SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. SalMar er integrert gjennom hele verdikjeden fra stamfisk, rogn og settefisk til bearbeiding og salg. Konsernet har oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra.